Kvadrattal Formel - Thunder Kickboxing

7322

Pedagogikk – Nettskolen NooA - Nettkurs på Campus NooA

Frå GeoGebra Manual. Gå til: navigering, søk. Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida. Matematikk fellesfag 2P. Retningsliner for sluttvurdering: Standpunktvurdering.

  1. Substansbrukssyndrom kronisk
  2. Nordic wellness halmstad flygstaden
  3. Bostadslån kalkyl seb
  4. Job at apple
  5. Akupunktur who liste
  6. Gazman jeans sale
  7. Adam norden wallander

Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida. Matematikk fellesfag 2P. Retningsliner for sluttvurdering: Standpunktvurdering. Årssteg . Ordning .

I forbindelse med forkurset som ble gitt i matematikk for de som ikke klarte Det ble laget noen videoer som tok for seg fagstoffet samt en del videoer som ble laget av tidligere gitt eksamensoppgaver i 1P og 2P. Video om bruk av Det å beherske Geogebra godt kan fort bety en hel karakter på eksamen. I dette digitale foredraget går vi gjennom alt du trenger for Geogebra i ditt fag.

Lage grafer matematikk - gleesomeness.coudy.site

Phone: 901 75 300. Matematikk 1P + 2P gir deg generell studiekompetanse. 2P bygger på faget 1P.

Guide: Logistisk regression personalutvikling marionbakke27

Sinus 2P matematikk består av: grunnbok med teoridel og oppgaver med fasit; og dette nettstedet; Velg kapittel i menyen.

Geogebra matematikk 2p

* 2P har  Kjøp boken Sinus matematikk 2P av Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl, Sigbjørn Hals I funksjonslære forklares bruken av GeoGebra. I boka forklarer vi i detalj hvordan vi bruker programmet GeoGebra samt hvordan vi lager og bruker regnearkmodeller i 2P. Boka er tilpasset elever som ikke vil  Köp boken Sinus 2P-Y av Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl, Sigbjørn Hals (ISBN 9788202456412) hos Boka gir detaljert opplæring i bruk av GeoGebra og av regnearket Excel. Undertitel Lærebok i matematikk. Köp boken Sinus matematikk 2P av Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl, Sigbjørn Hals I funksjonslære forklares bruken av GeoGebra.
Sakerhetsmarginalen

2012-02-26 2020-08-13 Postadresse. Matematikksenteret, NTNU 7491 Trondheim Besøksadresse. Telefon og e-post. 73 55 11 42 kontakt@matematikksenteret.no. Kjernetid. 09:00 - 15:00 1P - Praktisk matematikk; 2P - Praktisk matematikk; 2P-Y - Praktisk matematikk; 1T - Teoretisk matematikk; R1 - Matematikk for realfag; R2 - Matematikk for realfag; S1 - Matematikk for samfunnsfag; S2 - Matematikk for samfunnsfag; X - programfag studieforberedende. Matteprat .

Bruk av regneark i Excel og programmet Geogebra til å løse oppgaver inngår som en viktig del i faget. 2P består av 4 hovedområder: Tall og algebra i praksis, Statistikk, Funksjoner i praksis og … Download GeoGebra file In the first part of this problem, we found that one quadratic which passes through \(A\) has equation \(y=(x-a_1)^2+a_2\) . As we noted in the “taking it further” part of question 1 above, there was no need for us to make the coefficient of \(x^2\) equal to \(1\) . Representasjonar i matematikk 2P-Y er måtar å uttrykkje matematiske omgrep, samanhengar og problem på. Representasjonar kan vere konkrete, kontekstuelle, visuelle, verbale og symbolske.
Akutmottagning landskrona

Geogebra matematikk 2p

Matematikk 2P er eit sentralt fag for å kunne forståbevissteog beskrivesiforhold og samanhengar i samfunnet gjennom matematisk modellering. Matematikk 2P skal bidra til at elevane utviklarogeitsjølvstende.presist språk for kritisk tenking og matematiske problemløysingsstrategiar. Matematikk 2P skal førebu elevane Matematikk 1T (43) Matematikk 2P (30) Matematikk R1 (32) Matematikk R2 (19) Matematikk S1 (24) Matematikk S2 (15) Matematikk ungdomsskole (6) Naturfag ungdomsskole (6) Naturfag vg1 (10) TOF 1 (6) TOF 2 (8) Emne. Algebra (14) Andrederivert (2) Andregradsfunksjoner (5) Derivasjon (8) Diferensialligninger (2) Eksponentialfunksjoner (1) Funksjoner Pris: 740,-. heftet, 2014.

Med dei nye minstekrava til digitale verktøy for skriftleg, todelt eksamen i matematikk for grunnskolen gjeldande frå våren 2015 har programmet GeoGebra fått ein heilt ny aktualitet i ungdomsskolen. Dette krev reell kompetanse i korleis ein kan nytte programmet i undervising og læringsarbeid. Læreplan i matematikk 2P Fastsett som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Kunnskapsdepartementet har 5.11.2015 vedteke å fjerne matematikk 2T og matematikk 2T-Y frå fagtilboda i studieførebuande og yrkesfaglege utdanningsprogram frå 1.8.2016. Gjeld frå 01.08.2016 Gjeld til 31.07.2021 Standpunktkarakteren skal vere uttrykk for den samla kompetansen eleven har i matematikk ved avslutninga av opplæringa etter matematikk 2P. Læraren skal planleggje og leggje til rette for at elevane får vist kompetansen sin på varierte måtar som inkluderer forståing, refleksjon og kritisk tenking, i … Postadresse. Matematikksenteret, NTNU 7491 Trondheim Besøksadresse.
Sms reklam fiyatları

giftiga snäckor
per kornhall livets ord
lediga jobb apoteket hjärtat
intervjuteknik anstallningsintervju
stockholm spring break
ni 58

Guide: Logistisk regression personalutvikling marionbakke27

Bruk av regnearket Excel og programmet Geogebra til å løse oppgaver inngår som en viktig del i 2P-Y. Det er ingen krav om øvelser i 2P-Y, som en har i en del andre realfag. GeoGebra (11) (-) Matematikk.org (1) Matematikk på yrkesfag (5) Mattelist (1) Minoritetsspråklige elever (1) Kompetansemål (LK20) Fasett Kompetansemål grunnskole lk20. Konkretiseringsmatriell. Velg visning Nullstill søk. Minimer. Matematikk.org.


Svenska obligationer ränta
pcb gift symptome

Geogebra Hjelpeark

Statistikk Ekte data er oppgaver med tall fra naturen. Vi henter målinger og datasett fra vann, land og luft, og lager oppgaver tilpasset matematikk– og naturfagundervisning på ulike trinn. Her finner du noen GeoGebra-verktøy som kan være nyttige og arbeidssparende. En vanlig GeoGebra-fil har etternavnet ggb , mens et GeoGebra-verktøy har etternavnet ggt .