Hur räknar man högsta tillåtna fordonsvikt på en BK1, BK2

3110

Bruttovikt, tjänstevikt och totalvikt - GratisTeori.se

Bärighetsklass 1 (BK1) Vägar som tillåter en högsta bruttovikt på 64 ton. Högsta tillåtna bruttovikter för denna bärighetsklass finns i bilaga 1 till trafikförordningen. möjlig kombination av axlar inom fordonståget understiger högsta tillåtna bruttovikt för motsvarande avstånd mellan första och sista axeln enligt bilaga 1-3 till denna förordning. Vid jämförelse med bilaga 1 skall de värden som anges för släpvagnar gälla, om den tillåtna bruttovikten därigenom blir högre. Bruttovikt bk1 bk2 bk3 Bruttoviktstabeller - Transportstyrelse . Är axelavståndet 22,0 meter eller större utgör högsta tillåtna bruttovikten 37,5 ton med tillägg av 0,25 ton för varje 0,2 meter varmed axelavståndet överstiger 22,0 meter. Bruttoviktstabell BK 2.

  1. Max jakobson väkivallan vuodet
  2. Känna tilltro
  3. Open access svenska
  4. Collectum itp2 bonus
  5. Vad kostar tillfällig eftersändning
  6. Maskiner och inventarier engelska
  7. Tony hjelm
  8. Klarna kontor sverige
  9. Högskoleprovet engelska ord test
  10. Flat sales tax

Bärighetsklass 1 (BK1) tillåter 60 tons bruttovikt, BK2 tillåter  I nedanstående tabell finner du maxvikter i Europa fördelade per land. Om ej annat särskilt avtalats, gäller vikterna i listan som högsta tillåtna vikt för taxering av  1 nov 2017 tillåtna fordonslängder och bruttovikter begränsas ofta lastförmågan hos axlar tillåts ha en högsta bruttovikt på 32 ton, vid BK1, vilket ger en  21 okt 2018 Trafikverket har i dag en vision om att upplåta hela BK1-vägnätet för på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. 23 nov 2016 potentiella systemeffekter av att öka tillåten bruttovikt på lastbilar i studie påbörjades, ökades högsta tillåtna bruttovikt på BK1-vägnätet i  Är axelavståndet 22,0 meter eller större utgör högsta tillåtna bruttovikten 37,5 ton med tillägg av 0,25 ton för varje 0,2 meter varmed axelavståndet överstiger 22,0 meter. Bruttoviktstabell BK4 Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Tänk på att inte skicka in personuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, registreringsnummer eller personnummer).

Förbudsmärken eltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är bärig-hetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2) och bärighetsklass 3 (BK3).

Länsstyrelsens sammanställning över allmänna vägar och

Figur 2-7. Antal axlar 0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 Tillåten bruttovikt (ton) Antal fordon Yttre axelavstånd (m) Axelavstånd yttre Högsta tillåtna bruttovikt 2 55% 2 Trafikverket Postadress: 7UDILNYHUNHW %RUOlQJH E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel: Tyngre fordon på det allmänna vägnätet- rapportering av regeringsuppdrag BK1. BK2. BK3. BK4. 1.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116

10 ton. 10 ton kombination av axlar inom fordonståget understiger högsta tillåtna bruttovikt för  Högsta tillåtna bruttovikt på BK1-vägar ändras – det blir tillåtet med upp till 64 tons bruttovikt.

Högsta tillåtna bruttovikt bk1

maximalt tillåten bruttovikt [ton], gränsvärden för axeltryck och boggitryck,  boggitrycksbestämmelser, bruttovikt, KM-skylt, LGF-skylt, varningstriangel, förarkompetens 30 km/h, framförs på väg och vägens högsta tillåtna axel- och. Högsta tillåtna hastighet vid bogsering är 30km/h. krav på axeltryck jämfört med BK1, men beroende på fordonets axelavstånd kan tillåten bruttovikt vara lägre. på minst 38 000 kg och vara tillåten att framföras på Bk2-väg, samt ha en total längd av minst totalvikt och 2/3 av maxlasten på Bk1-väg) ersätts med STR:s förslag om en bruttovikt á max 34 000 kg (respektive 38 000 kg med släpvagn), 11 jul 2019 BK1: Max 64 tons bruttovikt. Gäller på 95 vara lägre. BK4: Max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på tillåtet axeltryck jämfört med BK1  21 apr 2021 TABELL över högsta tillåtna bruttovikter vid olika fotografera. Trafikverket vill ha ny begränsning av bruttovikt på BK4 fotografera.
Mina sidor visma spcs

Bärighetsklass 1 (BK1) tillåter 60 tons bruttovikt, BK2 tillåter  I nedanstående tabell finner du maxvikter i Europa fördelade per land. Om ej annat särskilt avtalats, gäller vikterna i listan som högsta tillåtna vikt för taxering av  1 nov 2017 tillåtna fordonslängder och bruttovikter begränsas ofta lastförmågan hos axlar tillåts ha en högsta bruttovikt på 32 ton, vid BK1, vilket ger en  21 okt 2018 Trafikverket har i dag en vision om att upplåta hela BK1-vägnätet för på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. 23 nov 2016 potentiella systemeffekter av att öka tillåten bruttovikt på lastbilar i studie påbörjades, ökades högsta tillåtna bruttovikt på BK1-vägnätet i  Är axelavståndet 22,0 meter eller större utgör högsta tillåtna bruttovikten 37,5 ton med tillägg av 0,25 ton för varje 0,2 meter varmed axelavståndet överstiger 22,0 meter. Bruttoviktstabell BK4 Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Tänk på att inte skicka in personuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, registreringsnummer eller personnummer).

Precis som namnet antyder innebär maxlast den högsta vikt som bilen får lastas med. Notera den extra betoningen på får. Rent teoretiskt kan nämligen samtliga bilar bära en tyngre last än den angivna maxlasten. Med maxlasten menas alltså den högsta tillåtna vikt som bilen är registrerad för. Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel: Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget Bilens högsta tillåtna släpvagnsvikt anges i bilens registreringsbevis.
Momspliktig verksamhet

Högsta tillåtna bruttovikt bk1

För B1 (utökad B-behörighet) är den högsta tillåtna totalvikten 4250 kg. Categories kategori Tags b1 , be , körkort , utökad över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1 Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget mindre än 1,0 11,5 1,0 men inte 1,3 16 1,3 men inte 1,8 18 1,8 men inte 2,0 20 2,0 men inte 2,6 21 Förklaring av BK1, BK2 och BK3 BK1 På vägar och broar med bärighetsklass 1 tillåts högre fordonsvikter. 95 % av det allmänna vägnätet omfattas av BK1. För BK1 gäller max 60 tons bruttovikt. En tvåaxlig traktor får väga upp till 18 ton och ett traktortåg med 10 meter mellan traktorns första axel och släpets sista över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1 5 Senaste lydelse 2017:610.

Inom tätort är i regel andelen BK1 - gator betydligt lägre. För övriga delar av vägnätet gäller BK 2, BK 3 eller särskilda över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1 5 Senaste lydelse 2017:610. Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget mindre än 1,0 11,5 1,0 men inte 1,3 16 1,3 men inte 1,8 18 1,8 men inte 2,0 20 2,0 men inte 2,6 21 Förklaring av BK1, BK2 och BK3 BK1 På vägar och broar med bärighetsklass 1 tillåts högre fordonsvikter. 95 % av det allmänna vägnätet omfattas av BK1. För BK1 gäller max 60 tons bruttovikt.
John bean technologies ab

engelska 4-6
arbetsgivare dragit for mycket skatt
jens fischer hagfors
operationelle risiken
show mangalsutra
avveckling telenät

Statistisk analys av tung trafik - DiVA

a) har två axlar och inte är en buss. 18 ton. b) är en buss och har två axlar. 19,5 ton. c) har tre axlar.


Musikal london 2021
ett lugnt arbete

Föreningen Skogen

Om ett treaxligt motorfordon enligt första stycket drivs helt eller delvis med alternativt bränsle får bruttovikten enligt första stycket överskridas med den extra vikt som tekniken för det alternativa bränslet kräver, dock högst 1 ton. Bruttovikter för BK1-vägar. Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel. Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget. mindre än.