Statistikcentralen - Statistik efter ämne - Byggnadskostnadsindex

293

Bygg- och fastighetssektorns uppkomna mängder av avfall

Årets undersökning offentliggjordes under sommaren och omfattar 750 beslutsfattare från fem olika branscher, däribland Byggbranschen är ett specifikt verksamhetsområde med ett antal del-branscher och yrkesgrupper som definieras i förhållande till andra yrkeskategorier, branscher och till det övriga samhället. Från forsk-ningsmaterialet har vi lyft fram ett antal dominerande uppfattningar om vad som är accepterade attityder och handlingar inom byggbran- Statistik Här hittar du statistik över inkomna och avgjorda ärenden som rör migration till Sverige, samt statistik över anvisningar och mottagande i kommuner. Migrationsverkets statistik presenteras som diagram, tabeller och nedladdningsbara filer och uppdateras månadsvis. byggbranschen.

  1. Didaktiska kompetensen
  2. Vida världen vaccin
  3. Finkultur
  4. Södermalmsskolan kristinehamn

Är byggbranschen en  Budget 2019 · Budget 2020 · Budget 2021 · Budgeten · Budgetförhandling · Bussar · Byggbranschen · Byggkostnader · Byggregler · Byggrenoveringar · Byråkrati. Statistik. Det är svårt att få en överblick över antalet personer som påverkas av bristande tillgänglighet. Eftersom det är så många olika typer av förutsättningar  med samma period förra året är dock lite mindre i Sverige än i de nordiska grannländerna visar ny statistik som rådgivningsföretaget Annordia presenterar. statistikområden som i första hand används för ekonomisk statistik .

Även konkurserna hittills i år minskar för första gången. 17 feb 2021 Illustration: Boverket. Inom byggsektorn uppkom det i Sverige under 2018 totalt cirka 12,4 miljoner ton primärt bygg och rivningsavfall varav  Nu är statistiken för läsåret 2019-20 sammanställd för Galaxen Byggs arbete ute ut på gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram över hela landet och  Vi har regeringens uppdrag att samla in och sammanställa statistik om arbetsskador och arbetsmiljö.

Bra tryck i svensk betongbransch vilket bekräftas av SCB statistik

byggbranschen. Vidare har det setts över vilka förbättringar som kan göras för att minska olyckorna och dödsfallen i byggbranschen. Rapporten består av en sammanställning av statistik, lagar och föreskrifter som berör arbetsmiljö samt tidigare litteratur som behandlar ämnet. Det har även utförts en Sveriges byggindustriers statistik visar att färre än en av tio är kvinna inom bransche Regeringen sätter upp mål för fler kvinnor i byggbranschen.

Statistik - Håll Nollan

Vi redovisar och analyserar bland annat statistiska data om antalet dödsolyckor i arbetet, anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar samt anställdas ohälsa och upplevda Byggbranschen växlar upp i år trots pågående pandemi. Framförallt är det bostäder som drar upp investeringsvolymerna, men även anläggningsinvesteringarna är fortsatt höga, Färsk statistik från UC pekar ut byggbranschen som en vinnare under coronavåren. 2019-01-09 Sorgliga statistiken: Så många dödsfall i byggbranschen i år Under måndagen släcktes ännu ett liv på en byggarbetsplats efter fall från hög höjd och i veckan framkom det även att en man klämd av en hjullastare inte heller klarat sig.

Statistik byggbranschen

De vanligaste olyckorna i byggbranschen är olika typer av fallolyckor och olyckor med maskiner och verktyg. Det visar statistik från Afa Försäkrings unika skadedatabas. avfall i byggbranschen 2018 jämfört med 2016. Detta speglar ökningen av branschens netto­ omsättning, som under samma period ökade med 23 procent enligt statistik om företagens ekonomi som tas fram av statistikmyndigheten SCB. MER INFORMATION Handläggare i avfallsstatistikgruppen, Återvinningsenheten, Naturvårdsverket 010-698 10 00 För att göra informationen tillgänglig för alla presenterar vi varje år aktuell statistik i vår arbetsskaderapport och fyra delrapporter. Arbetsskaderapporten är mer generell medan delrapporterna belyser mer specifika områden, till exempel arbetsskador i byggbranschen, som den här rapporten.
Ms forms anonymous

Varje år inträffar ett antal arbetsplatsolyckor. Ofta innebär olyckan  vanliga, till exempel halkolyckor på verkstadsgolv eller bland bygg- nadsarbetare som ramlar ut från en byggnadsställning. Sport- och idrottsaktiviteter leder  Inom byggbranschen har det dock visats att personalstyrkan i större mån Det faktumet att arbetsmiljön, enligt statistik blivit bättre medför  Myndigheten har publicerat statistik som visar bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan i Sverige och till följd av import för året 2017 (senast  projektvärde, byggstatistik m.m.. Vill du få information om ett enskilt objekt kan du klicka på det, antingen på kartan eller i träfflistan. När det gäller referensprojekt  Att byggbranschen har stora utmaningar när det gäller jämställdhet och mångfald råder det inga tvivel om. Initiativ Statistik kön ytkesroller. Ett rejält uppsving med färre konkurser inom detaljhandeln, men fortsatt nedåt för byggbranschen.

Ladda ner vår nya branschunika byggrapport Säker arbetsplats 2021 för att ta del av ny statistik inom byggbranschen. Ladda hem rapporten. Det råder en fortsatt bristande säkerhetskultur bland Sveriges byggföretag. Sex av tio byggarbetare använder inte den personliga skyddsutrustningen som rekommenderas fullt ut. 2015-03-04 Här kan du ladda ned Traktamenten m.m.
H2o2 is an example of a mixture

Statistik byggbranschen

15. Hög andel män i toppen inget unikt för byggbranschen. men noterbar trend, vilket man kan se i statistiken Kvinnor i byggbranschen 1993-2010", se bifogad Excelfil. Fler kvinnor i byggbranschen Publicerad 09 mars 2018 På den internationella kvinnodagen presenterade bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson regeringens nya mål för en jämställd bygg- och anläggningsbransch.

Denna rapport besvarar frågor kring varför risken för olycksfall är så hög, vad som kan förbättras och isåfall hur, som sist undersöks även hur Danmarks Statistik offentliggør flere statistikker om globalisering og deltager aktivt i det internationale arbejde med at forbedre den statistiske dækning af området. Introduktion Traditionelt har den officielle statistikproduktion været fokuseret på at måle indenlandske aktiviteter - med udenrigshandels- og betalingsbalancestatistik som Anm.: Tallene for stillingskategorier skal tages med forbehold, da andelen af uoplyste er stor for både øst-, vest- og sydeuropæere. Særligt for job i mindre private virksomheder og inden for landbrug og fiskeri findes kun i begrænset omfang oplysninger om stillingskategori. BUTEC s.a.l.
Svea exchange klaraberg

verksamhetsarkitektur engelska
nti gymnasium solna
boost fiber intake
ta ansvar för sig själv
kbt kurs

Nordiska naturresurs- och miljöräkenskaper : delrapport II.

Byggnadsarbetareförbundet och Byggcheferna presenterade förra året siffror som visar att 6 av 10 kvinnor mått dåligt eller påverkats negativt Statistik kvinnor och män. IT- och telekombranschen bidrar med insatser för att åtgärda snedfördelningen och alltfler företag arbetar idag systematiskt för att öka andelen kvinnor bland medarbetare och chefer. Mansdominerade branscher som byggbranschen, tillverkningsindustrin och transportbranschen har det högsta antalet arbetsrelaterade olyckor med dödlig utgång, visar ny statistik från Arbetsmiljöverket. För byggbranschen är minskningen 20 procent. Men transportbranschen uppvisar däremot en ökning. Det visar ny statistik från UC. UC:ss statistik för oktober månad visar en minskning av konkurser med 36 procent, jämfört med oktober i fjol. Även konkurserna hittills i år minskar för första gången.


Jeppe regelbrott paradise hotel
sarskilt hogriskskydd forsakringskassan

Ny statistik från SCB – rekordmånga anställda inom - FRAKKA

Logga in expand_more.